Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Yeni Doğan Ziyaretçi Kabulü

 • Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece bir kişinin hastayı sınırlı bir sürede ziyaret etmesine izin verilmektedir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ziyaret saatleri her gün sabah saat 10:00 – 11:00 ila 17:00 – 18:00 saatleri arasındadır.
 • Bebeklerinizin kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru / hemşirenizin izniyle sadece birinci derece hasta yakınlarının ( anne, baba ) hastayı ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Hastane zemin katında bulunan danışma memurlarına hangi yoğun bakıma ve hangi hastaya ziyarete geldiğinizi söyleyiniz. Danışma görevlisi ilgili yoğun bakımı ünitesini arayıp hastanızın doktoru / hemşiresini bilgilendirip izin alıp sizi izin kağıdıyla yoğun bakıma yönlendirecektir.
 • Yoğun bakım sekreteri ile yoğun bakımı arayıp bilgi vermesi için görüşünüz.
 • Yoğun bakım girişinde bulunan ziyaretçi önlüğünü giyiniz.
 • Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız.
 • Bebeğinize dokunmadan önce kuvözün yanında bulunan el antiseptiğini uygulayınız.
 • Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmanız gerekebilir.
 • Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.
 • Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sekreterliklerinden/danışma memurundan/hemşirenizden alabilirsiniz.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız gerekmektedir.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve / veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.
 • Ziyaretinizin sonunda ziyaretçi önlüğünü çıkararak, hemşire sekretere teslim ediniz.