Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kalite Politikası

JCI‘a hasta güvenliği veya bakım kalitesiyle ilgili endişe duyulan durumların iletilmesi için aşağıdaki link kullanılabilir:

https://www.jointcommissioninternational.org/contact-us/report-a-quality-and-safety-issue/

Örgütsel Önceliklerimiz;

Sağlık hizmetlerinde, sürekli kalite geliştirme ve hasta güvenliğinde öncü uygulamaların benimsendiği sağlık hizmetlerinde mükemmellik merkezi olmak,

Uluslararası sağlıkta kalite standartları doğrultusunda kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını oluşturmak ve güçlendirmek,

Tedavileri boyunca ilgili, sevecen ve şefkatli yaklaşımlarla, etik değerlerden ödün vermeden bilgi ve son teknolojiyi kullanarak, üst düzeyde sağlık hizmetlerini, ekonomik koşullarda sağlayarak sıfır hata ile hastalarımızın beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak.

İLKELERİMİZ

Hastalarımız İçin;

 • Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,
 • Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,
 • Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,
 • Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,
 • Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
 • Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

Çalışanlarımız İçin;

 • Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,
 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
 • Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
 • İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek , güncellemek ve geliştirmek
 • Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,
 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
 • Gerek şirket içi gerekse şirket dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.

Toplum İçin;

 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,
 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
 • Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

Hastanemizdeki Kalite Komiteleri;